00359 (0)887 602 124

СЕРТИФИКАТИ

Качественото изпълнение е от първостепенно значение и за да се гарантира качествена и надеждна продукция и услуги във фирмата се спазват изискванията на европейските и световни стандарти.

Системата за управление на качеството на ДЯЯН ПРОТЕКШЪН ООД е сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 .

Пожарогасителните вещества отговарят на европейска норма EN 1568 и EN 615.

Противопожарната техника, която предлагаме, притежава нужните сертификати за качество.