00359 (0)887 602 124

CARBO® BC-Е

Описание

Пожарогасителен прах CARBO® BC-E е силиконизиран продукт на основата на калиев сулфат, подходящ за използване при гасене на пожари клас B и клас C, както и гасене на пожари при електрическо напрежение до 1000 V. По време на производствения процес се подобрява с добавки за течливост и влагоустойчивост и се контролира гранулометрията на частиците. Пожарогасителният прах CARBO® BC-E има дълъг срок на съхранение в оригинална опаковка, и е подходящ за зареждане на пожарогасители, пожарогасителни прахови системи и противопожарни автомобили с прахови инсталации. Той е подходящ за използване при пожари включващи запалими течности (Клас B) и запалими газове (клас C). Пожарогасителният прах CARBO® BC-E е бял на цвят.

Важни характеристики

  • Сертифициран по EN 615;
  • Възможност за производство по изисквания на клиента
  • Висока ефективност
  • Екологично чист

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложим за гасене в следните индустрии – нефтена, газова, автомобилна, корабна и самолетна индустрия и ЖП транспорт.

СЪВМЕСТИМОСТ С ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ

Пожарогасителен прах CARBO® BC-E се смята за съвместим с пенообразувател.

СЪХРАНЕНИЕ

Пожарогасителен прах CARBO® BC-E е с период на съхранение 5 / пет / години. Прахът е стабилен при ниски температури до -60°C, с горна граница на съхранение до + 140°C. CARBO® BC-E трябва да се изхвърля на определени места поради разтворимостта му във вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ CARBO® BC-E 20 CARBO® BC-E 30 CARBO® BC-E 40
Основни съставки, % Калиев сулфат

20 ± 1,5

Калиев сулфат

30 ± 2,0

Калиев сулфат

40 ± 2,0

Влага, % < 0,25 < 0,25 < 0,25
Насипна маса, g/cm3 0,97 ± 0,07 0,97 ± 0,07 0,97 ± 0,07
Ситов анализ, %

/Изпитан съгл. Приложение В, метод 1/

Частици под 40 μm 84 ± 8

Частици под 63 μm 92 ± 8

Частици под 125 μm 95 ÷ 100

Температурна устойчивост,°C – 60°С ÷ + 140°С – 60°С ÷ + 140°С – 60°С ÷ + 140°С
Гасителна ефективност 89 В 89 В 113 В