00359 (0)887 602 124

DIMILEX® AFFF

Описание

DimiLex® AFFF е изключително ефективен синтетичен филмообразуващ пенообразувател на (AFFF), на базата на повърхностно активни вещества за гасене на въглеводородни неполярни горива.

Пенообразувателят образува повърхностен филм, който бързо прекъсва досега до кислород и по този начин потушава огъня. Образуваният филм подтиска освобождаването на запалими пари и същевременно охлажда повърхността на горимия материал, потушава огъня и предотвратява повторно възпламеняване.

Ниското повърхностно напрежение на водопенния разтвор дава възможност на повърхностния филм да се задържи над течността.

Dimilex® AFFF е подходящ за почти всички видове съоръжения за образуване на пяна.

Важни характеристики

  • Сертифициран по EN 1568;
  • Производство по изисквания на клиента
  • Висока ефективност

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ И УПОТРЕБА

Dimilex® AFFF се използва в противопожарните служби, нефтохимическата и химическата промишлености, рафинерии, летищата, на суша и в морето и на места, където големи пожари трябва да бъдат безопасно и надеждно погасени за кратко време.

DimiLex® AFFF  се използва за гасене на всички пожари от клас A + B,  и всички пенни пожарогасителни инсталации. Може да се използва за въглеводородни пожари без принудително подаване на въздух, където водният филм е активен дори и без наличието на пяна.

Той е съвместим с всички видове пожарогасителни прахове за гасене на пожари от клас А, В, С и D, и може да се използва при пожарогасителни системи използващи едновременно и прах и пяна.

Технически данни DimiLex® AFFF  3% DimiLex® AFFF  6%
Концентрация 3% 6%
Относително тегло при 20°C 1.015 +/- 0,01 g/ml 1.012 +/- 0,01 g/ml
рН 6.5 ÷ 8.5 6.5 ÷ 8.5
Вискозитет при 20°С < 10 mm/s < 10 mm/s
Точка на замръзване От -2°С до -25°С От -2°С до -25°С
Точка на втечняване От -1°С до -24°С От -1°С до -24°С
Суспендирана утайка (v/v) < 0,2% < 0,2%
Температура на съхранение -25°C до + 50°С -25°C до + 50°С
Кратност > 7 > 7
25 % дренажно време > 2.30 минути > 2.30 минути

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Формулата на Dimilex® AFFF е създадена с помощта на специално подбрани суровини, поради тяхната ефективност при пожари и щадящо екологично влияние.

ОПАКОВКА

Ние доставяме Dimilex® Class A в 25 кг туби, 200 кг бидони и в 1000 кг контейнери.

Международни одобрения: EN 1568