00359 (0)887 602 124

DIMILEX® AR AFFF

Описание

DimiLex® AR AFFF е алкохолоустойчив изключително ефективен синтетичен филмообразуващ пенообразувател за гасене на полярни разтворители и въглеводородни горива – бензин, керосин, дизелово гориво и т.н. Пенообразувателят има също отлични характеристики като мокрител за ефективна борба с пожари клас А.

Пенообразувателят образува повърхностен филм, който бързо прекъсва досега до кислород и по този начин потушава огъня. Образуваният филм подтиска освобождаването на запалими пари и същевременно охлажда повърхността на горимия материал, потушава огъня и предотвратява повторно възпламеняване.

Ниското повърхностно напрежение на водопенния разтвор дава възможност на повърхностния филм да се задържи над течността.

Dimilex® AR AFFF е подходящ за почти всички видове съоръжения за образуване на пяна.

Важни характеристики

  • Сертифициран по EN 1568;
  • Производство по изисквания на клиента
  • Висока ефективност
  • Може да се смесва с морска и/или питейна вода

Начин на действие и употреба

Dimilex® AR AFFF се използва в противопожарните служби, нефтохимическата и химическата промишлености, рафинерии, летищата, на суша и в морето и на места, където големи пожари трябва да бъдат безопасно и надеждно погасени за кратко време.

Не може да се използва при подповърхностни пожари с полярно разтворими горива.

Той е съвместим с всички видове пожарогасителни прахове за гасене на пожари от клас А, В, С и D, и може да се използва при пожарогасителни системи използващи едновременно и прах и пяна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Формулата на Dimilex® AR AFFF е създадена с помощта на специално подбрани суровини, поради тяхната ефективност при пожари и щадящо екологично влияние.

ОПАКОВКА

Ние доставяме Dimilex® в 25 кг туби, 200 кг бидони и в 1000 кг контейнери.

Международни одобрения: EN 1568