00359 (0)887 602 124

DIMILEX® TS

Описание

DimiLex® TS е синтетичен биоразградим пенообразувател на базата на повърхностно активни вещества и подобрители.

Важни характеристики

  • Може да се използва и с морска и с питейна вода
  • Положително екологично влияние

ПРИЛОЖЕНИЕ

DimiLex® TS е разработена за тренировъчни цели и обучение на пожарникари и доброволци за гасене на пожари.

Технически данни DimiLex® TS DimiLex® TS
Концентрация 3% 6 %
Относително тегло при 20°C 1.02 +/- 0,01 g/ml 1.01 +/- 0,01 g/ml
рН 7.5 7.5
Вискозитет при 20°С < 20 mm2 /s < 20 mm2 /s
Суспендирана утайка (v/v) няма няма
Температура на съхранение до + 50°С до + 50°С

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

DimiLex® TS е неопасен и биоразградим.

ОПАКОВКА

Ние доставяме Dimilex® Class A в 25 кг туби и 200 кг бидони и в 1000 кг контейнери.