00359 (0)887 602 124

EcologyLine

Като част от нашите ценности, уважение и отговорност за околната среда са приоритет за нас!

За тези, които споделят нашите вярвания ние сме проектирали нашата еко линия.

Нашите EcoLine продукти се произвеждат по екологичен начин, също така при употреба имат положително въздействие върху околната среда.

DIMILEX® CLASS A

ОПИСАНИЕ DimiLex® клас А е синтетичен пенообразувател на базата на повърхностно активни вещества. Комбинацията от въглеводородни повърхностно активни вещества, пеностабилизатори и антифризни съединения се използва за гасене на пожари клас А. DimiLex® клас A не съдържа опасни вещества и не изисква с…