00359 (0)887 602 124

HIMIFOS® ABC-Е

Описание

Пожарогасителене прах HIMIFOS® ABC-Е е многофункционален, на основата на моноамониев фосфат, в който в процеса на производството са добавени вещества за влагоустойчивост и течливост. Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-E  има дълъг срок на съхранение в оригинални опаковки и е подходящ за зареждане на пожарогасители, пожарогасителни прахови системи и противопожарни автомобили с прахови инсталации. Той е много ефективен при пожари с обикновени горими материали като дърво, хартия, памук, каучук, много видове пластмаси, както и пожари включващи запалими течности и електрически съоръжения до 1000 V. Поради своята универсалност, HIMIFOS® ABC-Е  е най-подходящ за използване при комбинирани пожари клас A, B или C. HIMIFOS® ABC-Е  може да се произведе в жълт и син цвят.

Важни характеристики

  • Сертифициран по EN 615;
  • Възможност за производство по изисквания на клиента
  • Висока ефективност
  • Екологично чист

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложим за гасене в следните индустрии – дървопреработваща, текстилна, химическа промишленост, обработваща каучукови и пластмасови изделия, автомобилна, корабна и самолетна индустрия и ЖП транспорт.

СЪВМЕСТИМОСТ С ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ

Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-Е се смята за съвместим с пенообразувател.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Съгласно NFPA Standard 10 не се препоръчва употребата на пожарогасители с прах ABC , за пожари включващи готварски мазнини или растителни мазнини.

СЪХРАНЕНИЕ

Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-Е е с период на съхранение 5 / пет / години. Прахът е стабилен при ниски температури до -60°C, с горна граница на съхранение до + 80°C. HIMIFOS® ABC -Е трябва да се изхвърля на определени места поради разтворимостта му във вода.

ВНИМАНИЕ

Никога не смесвайте в пожарогасител пожарогасителни вещества на основата на моноамониев фосфат с пожарогасителни вещества на основата на бикарбонати, поради химичната реакция която може да се получи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ HIMIFOS® ABCЕ 20 HIMIFOS® ABCЕ 30 HIMIFOS® ABCЕ 40
Основни съставки, % Моноамониев фосфат

20 ± 2,0

Амониев сулфат

64 ÷ 74

Моноамониев фосфат

30 ± 2,0

Амониев сулфат

54 ÷ 64

Моноамониев фосфат

40 ± 2,0

Амониев сулфат

44 ÷ 54

Влага, % < 0,25 < 0,25 < 0,25
Насипна маса, g/cm3 0,90 ± 0,07 0,90 ± 0,07 0,90 ± 0,07
Ситов анализ, %

/Изпитан съгл. Приложение В, метод 1/

Частици под 40 μm 20 ± 8

Частици под 63 μm 30 ± 8

Частици под 125 μm 20 ± 5

Температурна устойчивост, °C – 60°С ÷ + 80°С – 60°С ÷ + 80°С – 60°С ÷ + 80°С
Гасителна ефективност

21 A

113 В

21 A

113 В

27 A

144 В