00359 (0)887 602 124

HIMIFOS® ABC-Е

Описание

Пожарогасителене прах HIMIFOS® ABC-Е е многофункционален, на основата на моноамониев фосфат, в който в процеса на производството са добавени вещества за влагоустойчивост и течливост. Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-Е има дълъг срок на съхранение в оригинални опаковки и е подходящ за зареждане на пожарогасители, пожарогасителни прахови системи и противопожарни автомобили с прахови инсталации. Той е много ефективен при пожари с обикновени горими материали като дърво, хартия, памук, каучук, много видове пластмаси, както и пожари включващи запалими течности и електрически съоръжения до 1000 V. Поради своята универсалност, HIMIFOS® ABC-Е е най-подходящ за използване при комбинирани пожари клас A, B или C. HIMIFOS® ABC-Е може да се произведе в син и лилав цвят.

ВАЖНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Сертифициран по EN 615;
  • Възможност за производство по изисквания на клиента;
  • Висока ефективност;
  • Екологично чист;

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложим за гасене в следните индустрии – противопожарни служби, военна индустрия, летища дървопреработваща, текстилна, химическа промишленост, обработваща каучукови и пластмасови изделия, автомобилна, корабна и самолетна индустрия и ЖП транспорт.

СЪВМЕСТИМОСТ С ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ

Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-Е се смята за съвместим с пенообразувател.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Съгласно NFPA Standard 10 не се препоръчва употребата на пожарогасители с прах ABC за пожари, включващи готварски или растителни мазнини.

СЪХРАНЕНИЕ

Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-Е е с период на съхранение 5 / пет / години. Прахът е стабилен при ниски температури до -60°C, с горна граница на съхранение до + 80°C. HIMIFOS® ABC-Е трябва да се изхвърля на определени места поради разтворимостта му във вода.

ВНИМАНИЕ

Никога не смесвайте в пожарогасител пожарогасителни вещества на основата на моноамониев фосфат с пожарогасителни вещества на основата на бикарбонати, поради химичната реакция която може да се получи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ HIMIFOS® ABCЕ 70 HIMIFOS® ABCЕ 80
Основни съставки, %

Моноамониев фосфат

70 ± 2,0

Амониев сулфат

20 ÷ 28

Моноамониев фосфат

80 ± 3,0

Амониев сулфат

13,5 ÷ 17,0

Влага, % < 0,25 < 0,25
Насипна маса, g/cm3 0,90 ± 0,07 0,90 ± 0,07
Ситов анализ, %

/Изпитан съгл. Приложение В, метод 1/

Частици под 40 μm 20 ± 8

Частици под 63 μm 30 ± 8

Частици под 125 μm 20 ± 5

Температурна устойчивост,°C – 60°С ÷ + 80°С – 60°С ÷ + 80°С
Гасителна ефективност 27 A

144 В

34 A

183 В