00359 (0)887 602 124

PremiumLine

Продуктите в тази продуктова линия са подходящи за вас и вашият бизнес, ако поставяте най-висок приоритет на високо качество, ефективност и ефикасност.

Този тип пенообразуватели се използват от пожарни служби, военни бази, рафинерии и летища.

Чрез прилагането на абсолютно най-високите стандарти в индустрията ни PremiumLine продуктите ни Ви гарантират и осигуряват:

 1. Максимален срок на съхранение, удължен при правилно съхранение
 2. Най-кратко време за гасене
 3. Информацията, която не позволява по-нататъшно възпламеняване на запалените
  материали
 4. Условия на плащане персонализирани с нуждите на клиента
 5. Възможност за удължаване на срока на годност на продукта след изтичане на същият
 6. Възможност за обратно изкупуване на праха след срока на годност , при условие , че прахът
  е купен от нас
 7. С всяка следваща поръчка от нас, клиентът придобива специални привилегии

DIMILEX® AFFF

ОПИСАНИЕ DimiLex® AFFF е изключително ефективен синтетичен филмообразуващ пенообразувател на (AFFF), на базата на повърхностно активни вещества за гасене на въглеводородни неполярни горива. Пенообразувателят образува повърхностен филм, който бързо прекъсва досега до кислород и по този начин пот…

DIMILEX® AR AFFF

DimiLex® AR AFFF е алкохолоустойчив изключително ефективен синтетичен филмообразуващ пенообразувател за гасене на полярни разтворители и въглеводородни горива – бензин, керосин, дизелово гориво и т.н. Пенообразувателят има също отлични характеристики като мокрител за ефективна борба с пожари клас А…