00359 (0)887 602 124

PremiumLine

Продуктите в тази продуктова линия са подходящи за вас и вашият бизнес, ако поставяте най-висок приоритет на високо качество, ефективност и ефикасност.

Чрез прилагането на абсолютно най-високите стандарти в индустрията ни PremiumLine продуктите ни Ви гарантират и осигуряват:

 1. Максимален срок на съхранение, удължен при правилно съхранение
 2. Най-кратко време за гасене
 3. Информацията, която не позволява по-нататъшно възпламеняване на запалените
  материали
 4. Условия на плащане персонализирани с нуждите на клиента
 5. Възможност за удължаване на срока на годност на продукта след изтичане на същият
 6. Възможност за обратно изкупуване на праха след срока на годност , при условие , че прахът
  е купен от нас
 7. С всяка следваща поръчка от нас, клиентът придобива специални привилегии

CARBO® BC-E GRIM

ОПИСАНИЕ Пожарогасителен прах CARBO® BC-E GRIM е силиконизиран продукт на основата на калиев сулфат, подходящ за използване при гасене на пожари клас B и клас C, както и гасене на пожари при електрическо напрежение до 1000 V. По време на производствения процес се подобрява с добавки за течливо…

HIMIFOS® ABC-Е

ОПИСАНИЕ Пожарогасителене прах HIMIFOS® ABC-Е е многофункционален, на основата на моноамониев фосфат, в който в процеса на производството са добавени вещества за влагоустойчивост и течливост. Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-Е  има дълъг срок на съхранение в оригинални опаковки…