00359 (0)887 602 124

Фирмена Мисия, Визия и Ценности

Мисия:

Безопасността на всяко човешко същество и запазване на околната среда има първостепенно и основно значение за нас.

Визия:

Дълготрайно достойно място на световната карта на производителите като предлагаме висококачествени продукти, гъвкава търговска политика и партньорско съдействие и подкрепа на вас и вашият бизнес.

Фирмени Ценности:

  • Лесна и бърза връзка с нас за всеки клиент, от всяка точка на света.
  • Съблюдаване постоянно променящите се изисквания за пожарна безопасност във всяка страна, в която доставяме своите продукти. Близко сътрудничество с пожарни служби, химически и петролни компании и рафинерии, военни бази и специализирани стратегически обекти на местно, регионално и международно ниво.
  • Опазване на природата, чрез използването на щадящи околната среда производствени суровини.
  • Ангажираност към проекти и дългосрочни програми, създадени от части и правителствени организации, ангажирани със здравето и благополучието на общността.