00359 (0)887 602 124

Пожарогасителни прахове

Какво е?

Сухият химически прах е многофункционален агент за пожарогасене, който се използва при гасене на пожари от клас A, B и C.

Пожарогасителният ABC прах – HIMIFOS® ABC-Е е по същество течлив силиконизиран моноамониев фосфат на прах.

Пожарогасителният BC прах – CARBO® BC-E е силиконизиран продукт на основана на калиев сулфат.

Общи употреби

ABC прахът (HIMIFOS® ABC – Е) е добър за гасене на общи горими материали, като например хартия и дървесина. Други приложения са в гасенето на горящи течности и газове, като например нефт, бензин, пропан и други.

Въпреки че не е най-доброто решение при електрически уреди и окабеляване, ABC праха (HIMIFOS® ABC – Е) все още е много ефективен при гасене тези видове пожар, тъй като праха не е електропроводим.

Пожарогасителен прах CARBO®  BC-E е подходящ за използване при пожари включващи запалими течности (Клас B) и запалими газове (клас C).

Не се използва в …

ABC праховете – HIMIFOS® ABC-Е са силно неефективни при гасенето на хлорни пожари. Основната причина е, че химичните реакции, които протичат по време на процеса на гасене водят до разбиването на химическата структура на праха и освобождаването на токсични газове.
Прахът притежава корозивни качества и не трябва да бъде използван върху оборудване, което е чувствително към корозия.

PremiumLine

Продуктова линия с най-високо качество, ефективност и ефикасност.

GoldLine

Продукти тествани от професионални пожарникари в реални полеви ситуации.

EconomyLine

Икономична линия, която Ви предлага най-добрите цени на пазара