00359 (0)887 602 124

Пенообразуватели

Пожарогасителната пяна е един от най-широко разпространените гасителни агенти в сектора на пожарната безопасност.
Използването на пяна е за предпочитане пред други пожарогасителни средства поради няколко причини, някои от които включват възможността за покриване на запалими пари и предотвратяване на възможността те да се възпламенят;

Също така филмообразуващата пяна се използва за гасенето на леснозапалими течности, като образува покритие, което не позволява контакта на запалимата течност с кислорода във въздуха.

Друго важно свойство на пожарогасителната пяна е, че те могат да се използват за покриване на различни горивни разливи с пенно одеяло и по този начин се избегне възможно възпламеняване.

Нашите Продукти

Ние предлагаме на нашите клиенти широка гама от пени, подходящи за множество различни критични ситуации.

За да ви осигурим най- високо качество и гасителна ефективност нашата политика е не само лабораторно да контролираме и инспектираме всички ключови технически параметри на пяната, но и да правим чести тестове в реални условия, както и да събираме обратна информация от нашите основни клиенти.

По този начин ние можем да Ви гарантираме високо качество и отлично време за гасене.

PremiumLine

Продуктова линия пенообразувател с най-високо качество, ефективност и ефикасност.

GoldLine

Продукти тествани от професионални пожарникари в реални полеви ситуации.

EcologyLine

Екологична линия, която не вреди на природата

EconomyLine

Икономична линия, която Ви предлага най-добрите цени на пазара