00359 (0)887 602 124

HIMIFOS® ABC-Е PERFECT

Описание

Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC – Е PERFECT е създаден на основата на моноамониев фосфат, в който в процеса на производството са добавени вещества за влагоустойчивост и течливост.  Той е много ефективен при пожари с обикновени горими материали като дърво, хартия, памук, каучук, много видове пластмаси, както и пожари включващи запалими течности и електрически съоръжения до 1000 V.  HIMIFOS® ABC – Е PERFECT  може да се произведе в жълт цвят.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложим за опити и обучение в центрове за подготовка на пожарникари, доброволци, морски квалификации и др.

СЪВМЕСТИМОСТ С ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ

Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-Е се смята за съвместим с пенообразувател.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Съгласно NFPA Standard 10 не се препоръчва употребата на пожарогасители с прах ABC , за пожари включващи готварски мазнини или растителни мазнини.

СЪХРАНЕНИЕ

Пожарогасителен прах HIMIFOS® ABC-Е е с период на съхранение 2 / две / години. Прахът е стабилен при ниски температури до -60°C, с горна граница на съхранение до + 80°C. HIMIFOS® ABC-Е трябва да се изхвърля на определени места поради разтворимостта му във вода.

ВНИМАНИЕ

Никога не смесвайте в пожарогасител пожарогасителни вещества на основата на моноамониев фосфат с пожарогасителни вещества на основата на бикарбонати, поради химичната реакция която може да се получи.